Kommunstyrelsen, protokoll, 2022-10-24

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2022-10-24

Paragrafer:

§ 177

Anslag publicerades:

2022-11-22

Anslag avpubliceras:

2022-12-14

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information

Sidan publicerades