Kommunstyrelsen, protokoll, 2023-01-17

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2023-01-17

Paragrafer:

§ 1-18

Anslag publicerades:

2023-01-23

Anslag avpubliceras:

2023-02-14

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information

Sidan publicerades