Kommunstyrelsen, protokoll, 2023-05-16

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2023-05-16

Paragrafer:

§ 59-78

Anslag publicerades:

2023-05-26

Anslag avpubliceras:

2023-06-17

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information

Sidan publicerades