Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2021-03-23

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2021-03-23

Paragrafer:

§ 11-17

Anslag publicerades:

2021-04-14

Anslag avpubliceras:

2021-05-06

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Hållbarhetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades