Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2021-04-27

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2021-04-27

Paragrafer:

§ 18-24

Anslag publicerades:

2021-05-03

Anslag avpubliceras:

2021-05-25

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Hållbarhetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades