Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2021-05-25

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2021-05-25

Paragrafer:

§ 25-29

Anslag publicerades:

2021-06-01

Anslag avpubliceras:

2021-06-23

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Hållbarhetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades