Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2022-03-29

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2022-03-29

Paragrafer:

§ 9-14

Anslag publicerades:

2022-08-03

Anslag avpubliceras:

2022-08-25

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Hållbarhetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades