Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2022-04-28

Protokoll för hållbarhetsutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2022-04-28

Paragrafer:
§ 15-19

Anslag publicerades:
2022-07-18

Anslag avpubliceras:
2022-08-09

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:
Hållbarhetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades