Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2022-11-01

Protokoll för hållbarhetsutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-01

Paragrafer:
§ 32‐35

Anslag publicerades:
2022-11-17

Anslag avpubliceras:
2022-12-09

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:
Hållbarhetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades