Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2022-12-20

Protokoll för hållbarhetsutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2022-12-20

Paragrafer:
§ 36-40

Anslag publicerades:
2023-01-20

Anslag avpubliceras:
2023-02-11

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:
Hållbarhetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades