Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2023-08-29

Protokoll för hållbarhetsutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2023-08-29

Paragrafer:
§ 26-29

Anslag publicerades:
2023-09-14

Anslag avpubliceras:
2023-10-06

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:
Hållbarhetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades