Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2021-03-23

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2021-03-23

Paragrafer:

§ 81-106

Anslag publicerades:

2021-03-29

Anslag avpubliceras:

2021-04-20

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll

Mer information

Sidan publicerades