Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2021-11-09

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2021-11-09

Paragrafer:

§ 341‐374

Anslag publicerades:

2021-11-12

Anslag avpubliceras:

2021-12-04

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll

Mer information

Sidan publicerades