Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2022-01-11

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-01-11

Paragrafer:

§ 1‐19

Anslag publicerades:

2022-01-14

Anslag avpubliceras:

2022-02-05

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll

Mer information

Sidan publicerades