Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2022-04-26

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-04-26

Paragrafer:

§ 132-147

Anslag publicerades:

2022-04-28

Anslag avpubliceras:

2022-05-20

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll

Mer information

Sidan publicerades