Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2022-05-24

Protokoll för näringslivs- och arbetutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-24

Paragrafer:
§ 168–179

Anslag publicerades:
2022-2022-06-16

Anslag avpubliceras:
2022-07-08

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:
Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades