Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2022-10-24

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-10-24

Paragrafer:
§ 313

Anslag publicerades:
2022-11-22

Anslag avpubliceras:
2022-12-14

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansliet

Protokoll på webben:
Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades