Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2022-11-08

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-11-08

Paragrafer:

§ 332–352

Anslag publicerades:

2022-11-15

Anslag avpubliceras:

2022-12-07

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll

Mer information

Sidan publicerades