Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2023-01-10

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-01-10

Paragrafer:
§ 1‐19

Anslag publicerades:
2023-01-16

Anslag avpubliceras:
2023-02-07

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansliet

Protokoll på webben:
Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades