Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2023-01-24

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2023-01-24

Paragrafer:

§ 20-27

Anslag publicerades:

2023-01-24

Anslag avpubliceras:

2023-02-15

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31 A, kommunledningsstaben, nämndskansliet

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll

Mer information

Sidan publicerades