Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2023-05-09

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-09

Paragrafer:
§ 137-161

Anslag publicerades:
2023-05-17

Anslag avpubliceras:
2023-06-08

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansliet

Protokoll på webben:
Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades