Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2023-08-22

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-08-22

Paragrafer:
§ 240‐248

Anslag publicerades:
2023-08-31

Anslag avpubliceras:
2023-09-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansliet

Protokoll på webben:
Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades