Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2021-06-01

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2021-06-01

Paragrafer:

§ 53-62

Anslag publicerades:

2021-06-03

Anslag avpubliceras:

2021-06-25

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades