Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2021-09-07

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2021-09-07

Paragrafer:

§ 82-87

Anslag publicerades:

2021-09-13

Anslag avpubliceras:

2021-10-05

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades