Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2021-10-05

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2021-10-05

Paragrafer:

§ 93-98

Anslag publicerades:

2021-10-08

Anslag avpubliceras:

2021-10-30

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades