Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2021-11-09

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2021-11-09

Paragrafer:

§ 108-116

Anslag publicerades:

2021-11-16

Anslag avpubliceras:

2021-12-08

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades