Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2022-01-11

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-01-11

Paragrafer:

§ 1-6

Anslag publicerades:

2022-01-11

Anslag avpubliceras:

2022-02-02

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades