Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2022-04-26

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-04-26

Paragrafer:

§ 53-55

Anslag publicerades:

2022-04-29

Anslag avpubliceras:

2022-05-21

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades