Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2022-05-10

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-05-10

Paragrafer:

§ 56-59

Anslag publicerades:

2022-05-12

Anslag avpubliceras:

2022-06-03

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades