Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2022-06-14

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-06-14

Paragrafer:

§ 65-69

Anslag publicerades:

2022-06-17

Anslag avpubliceras:

2022-07-09

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades