Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2022-09-06

Protokoll för Kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-06

Paragrafer:
§ 84-89

Anslag publicerades:
2022-09-08

Anslag avpubliceras:
2022-09-30

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Nämndskansliet

Protokoll på webben:
Planeringsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades