Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2022-09-20

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2022-09-20

Paragrafer:

§ 90-96

Anslag publicerades:

2022-09-22

Anslag avpubliceras:

2022-10-14

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades