Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2022-11-08

Protokoll för Kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-08

Paragrafer:
§ 109-115

Anslag publicerades:
2022-11-14

Anslag avpubliceras:
2022-12-06

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Nämndskansliet

Protokoll på webben:
Planeringsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades