Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2023-01-10

Protokoll för Kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-01-10

Paragrafer:
§ 1-6

Anslag publicerades:
2023-01-16

Anslag avpubliceras:
2023-02-07

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Nämndskansliet

Protokoll på webben:
Planeringsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades