Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2023-05-09

Protokoll för Kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-09

Paragrafer:
§ 31-35

Anslag publicerades:
2023-05-17

Anslag avpubliceras:
2023-06-08

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Nämndskansliet

Protokoll på webben:
Planeringsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades