Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2023-05-23

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2023-05-23

Paragrafer:

§ 36-42

Anslag publicerades:

2023-05-25

Anslag avpubliceras:

2023-06-16

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades