Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2023-09-05

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2023-09-05

Paragrafer:

§ 65-69

Anslag publicerades:

2023-09-12

Anslag avpubliceras:

2023-10-04

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades