Kulturnämnden, protokoll, 2021-02-17

Protokoll för kulturnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-02-17

Paragrafer:
§ 8–12

Anslag publicerades:
2021-02-24

Anslag avpubliceras:
2021-03-18

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kulturförvaltningen

Protokoll på webben:
Kulturnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades