Kulturnämnden, protokoll, 2021-04-21

Protokoll för kulturnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-04-21

Paragrafer:
§ 19–25

Anslag publicerades:
2021-04-27

Anslag avpubliceras:
2021-05-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kulturförvaltningen

Protokoll på webben:
Kulturnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades