Kulturnämnden, protokoll, 2021-05-19

Protokoll för kulturnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-19

Paragrafer:
§ 26–36

Anslag publicerades:
2021-05-26

Anslag avpubliceras:
2021-06-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kulturförvaltningen

Protokoll på webben:
Kulturnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades