Kulturnämnden, protokoll, 2021-11-17

Protokoll för kulturnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-17

Paragrafer:
§ 55–62

Anslag publicerades:
2021-11-25

Anslag avpubliceras:
2021-12-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kulturförvaltningen

Protokoll på webben:
Kulturnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades