Kulturnämnden, protokoll, 2022-05-25

Protokoll för kulturnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-25

Paragrafer:
§ 34–44

Anslag publicerades:
2022-06-08

Anslag avpubliceras:
2022-06-29

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Kulturförvaltningen

Protokoll på webben:
Kulturnämndens protokoll Öppnas i nytt fönster.

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades