Kungörelse av Länsstyrelsens sammanräkning av 2022 års allmänna val

Den slutgiltiga sammanräkningen av de röster som avgivits i valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022 påbörjas vad gäller Västerbottens län den 12 september 2022 klockan 09.00 i länsstyrelsens sessionssal, Storgatan 71 B, Umeå. Räkning sker i ordningen riksdagsval, kommunval och regionval.

Sidan publicerades