Kungörelse: Lämna synpunkter på förslag till plan för räddningsinsats i Oljehamnen Holmsund

Umeåregionens brandförsvar har upprättat ett förslag till plan för räddningsinsats i
Oljehamnen, Holmsund. Du kan lämna synpunkter på förslaget senast 1 november 2021.

Vad är syftet?

Syftet med planen är att redovisa hur kommunen planerat att räddningsinsatser ska genomföras i händelse av allvarlig kemikalieolycka vid berörd verksamhet.

Granska planen

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 11 oktober – 1 november.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Skicka mejl till umeabrandforsvar@umea.se
  • Skicka post till Umeå kommun, Umeåregionens brandförsvar, 901 84 Umeå

Ange diarienummer UBRN-2021/00039 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast måndag 1 november 2021.

Sidan publicerades