Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2021-11-18

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-18

Paragrafer:
§ 109–119

Anslag publicerades:
2021-11-22

Anslag avpubliceras:
2021-12-14

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades