Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2023-05-25

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-25

Paragrafer:
§ 60

Anslag publicerades:
2023-05-26

Anslag avpubliceras:
2023-06-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:
Miljönämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades