Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2023-11-16

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-11-16

Paragrafer:
§ 115

Anslag publicerades:
2023-11-20

Anslag avpubliceras:
2023-12-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades