Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster, protokoll, 2021-04-12

Protokoll för nämnden för grundläggande kapacitetstjänsters möte är justerat.

Datum för möte:
2021-04-12

Paragrafer:
§ 1-6

Anslag publicerades:
2021-04-22

Anslag avpubliceras:
2021-05-14

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln

Kontakt
Ann Siklund
Handläggare
ann.siklund@umea.se
090-16 15 57

Mer information

Sidan publicerades