Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster, protokoll, 2021-11-15

Protokoll för gemensamma IT-kapacitetsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-15

Paragrafer:
§ 7-16

Anslag publicerades:
2021-11-18

Anslag avpubliceras:
2021-12-10

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Gator och parker

Mer information

Sidan publicerades