Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster, protokoll, 2022-11-14

Protokoll för Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänsters möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-14

Paragrafer:
§ 6-16

Anslag publicerades:
2022-11-17

Anslag avpubliceras:
2022-12-13

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln

Mer information

Sidan publicerades